Đăng ký

Soạn bài Luyện tập và câu: - Soạn tiếng viết lớp 2

   1. Chọn từ ngữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:

   Bác Hồ sống rất giản dị. Bữa cơm của Bác đạm bạc như bừa cơm của mọi người dân. Bác thích hoa huệ, loài hoa trắng tinh khiết. Nhà Bác ở nhà một ngôi nhà sàn khuất trong vườn Phủ chủ tịch. Đường vào nhà trong hai hàng râm bụt, hàng cây gợi nhớ hình ảnh miền Trung quê Bác. Sau giờ làm việc, Bác thường tự tay chăm sóc cây, cho cá ăn.

   2. Tìm những từ ngữ ca ngợi Bác Hồ.

   .Mẫu: sáng suốt

   -> giản dị, yêu nước, thương dân, đức độ, hiền từ, hiền hậu, nhân tài, nhân ái, khiêm tốn, bình dị, tài ba, lỗi lạc, giàu nghị lực...

   3.  Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào ô trống:

   Một hôm, Bác Hồ đến thăm một ngôi chùa. Lệ thường, ai vào chùa cũng phải bỏ dép. Nhưng vị sư cả mời Bác cứ đi dép vào. Bác không đồng ý. Đến thềm chùa, Bác cởi dép để ngoài như mọi người, xong mởi bước vào.

 

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào