Đăng ký

Soạn bài Luyện tập và câu:Mở rộng vốn từ: từ ngữ Bác Hồ - Soạn tiếng viết lớp 2

    1. Tìm từ ngữ:

      a. Nói lên tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi:

      Mẫu: Thương yệu yêu, thương, quý, yêu quý, quý mến, quan tâm, chăm sóc, chăm lo...

      Nói lên tình cảm củạ thiếu nhi đối với Bác Hồ:

      Mẫu: Biết ơn, kính yêu, kính trọng, tôn kính, nhớ ơn, thương nhớ, nhớ thương...

   2. Đặt ít nhất hai câu với hai từ vừa tìm được:

   Câu: Bác Hồ thường xuyên quan tâm, chăm lo cho tương lai của thiếu nhi Việt Nam. Tết Trung Thu nào Bác cùng gửi thư, quà cho các cháu.

  Câu: Thiếu nhi việt Nam đời đời biết ơn công lao trời biển của Bác Hồ.                                    

   3. Ghi lại hoạt động thiếu nhỉ kỉ niệm ngày sinh của Bác Hồ trong mỗi tranh:

      Tranh 1: Các bạn thiếu nhi vào lăng viếng Bác.

      Tranh 2: Các bạn thiếu nhi dâng hoa trước tượng đài của Bác.

      Tranh 3: Thiếu nhi trong cả nước hăng hái tham gia Tết trồng cây nhớ ơn Bác.

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào