Đăng ký

Soạn bài Chính tả( tập chép):Người thầy cũ - Soạn tiếng viết lớp 2

   1. Điền “ui" hoặc “uy" vào chỗ trống:

   bụi phấn, huy hiệu, vui vẻ, tận tụy.

   2. Điền vào chỗ trống:

   a. “tr" hoặc "ch”:

   giò chả  ,trả lại, con trăn, cái chăn.

   b. “iên" hoặc "iêng”

   tiếng nói, tiến bộ, lười biếng, biến mất.

shoppe