Đăng ký

Soạn bài Chính tả(tập chép): Người mẹ hiền- Soạn tiếng việt lớp 2

    1. Điền “ao” hay “au” vào chỗ trống

   a) Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.

   b) Trèo cao ngã đau.

  2. Điền vào chỗ trống: 

  a) r, d hoặc gi:

  - con dao, tiếng rao hàng, giao bài tập về nhà.

  - dè dặt, giặt giũ quần áo, chỉ có rặt một loài cá.

  b) uôn hoặc uông:

 -   “Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học.”

 - “Không phải bò

   Không phải trâu

   Uống nước ao sâu

   Lên cày ruộng cạn.” 

shoppe