Đăng ký

Soạn bài Chính tả(tập chép):Mẹ - Soạn tiếng việt lớp 2

   1. Điền “iê", “yê", hoặc “ya" vào chỗ trống trong đoạn văn.

  1-1. Gợi ý:

  Để điền “iê", “ye" hoặc “ya" vào chỗ trống thích hợp em cần nắm quy tắc chính tả Tiếng Việt quy định.

  - Viết “yê" khi đằng trước “yê” có âm đệm “u” hoặc “yê" đứng đầu tiếng.

  - Viết “ya” khi đằng sau “ya” không có âm cuối.

    1-2. Dựa vào nguyên tắc trên, em điền như sau:

   Đêm đã khuya. Bốn bề yên tĩnh. Ve đã lặng yên vì mệt và gió cũng thôi trò chuyện cùng cây. Nhưng từ gian nhà nhỏ vẫn vẳng ra tiếng võng kẽo kẹt, tiếng mẹ ru con.

    2. a) Ghi vào chỗ trông những chữ bắt đầu bằng “gi” bằng “r” mà em tìm được trong bài thơ “Mẹ” (Tiếng Việt 2, tập 1, trang 101).

  “gi”

gió, giấc

 “r”

rối, ru

       b) Những tiếng có dấu hỏi, dấu ngã.

?

cả, chẳng, ngủ, của.

cũng, vẫn, kẽo, võng, những, đã.

shoppe