Đăng ký

Soạn bài Chính tả( tập chép):Hai anh em- Soạn tiếng việt lớp 2

    1. Tìm và ghi vào chỗ trống:

   * 2 từ có chứa vần “ai”: bài tập, sao mai, hài nhi...

   * 2 từ có chứa vần “ay": khay trà, áy náy, say sưa...

   2. Tìm và ghi vào chỗ trống các từ:

    a) Chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc x

   - Chỉ thầy thuốc: bác sĩ, y sĩ...

   - Chỉ tên một loài chim: sáo, sẻ, sơn ca

   - Trái nghĩa với “đẹp": xấu

   b) Chứa các tiếng vần “ất" hoặc “ấc”

   - Trái nghĩa với “còn": mất

  -  Chỉ động tác ra hiệu đồng ý bằng đầu: gật đầu

   - Chỉ chỗ đặt chân để bước lên thềm: bậc 

shoppe