Đăng ký

Soạn bài Chính tả(Tập chép) :Gà "tỉ tê" với gà - Soạn tiếng việt lớp 2

                                                

      1. Điền “ao” hay “au” vào chỗ trống:

  Sau mấy đợt rét đậm, mùa xuân đã về. Trên cây gạo ngoài đồng, từng đàn sáo chuyển cành lao xao. Gió rì rào như báo tin vui, giục người ta mau đón chào xuân mới.

      2. a) Điền vào chỗ trống “r”, “d” hoặc “gi”:

   - bánh rán, con giận, dán giấy

   - dành dụm, tranh giành, rành mạch

   b) Điền vào ô trông từ có chứa vần “ét” hoặc “éc” theo nghĩa dưới đây​​​​​​​:

   - Chỉ một loại bánh để ăn tết: bánh tét

   - Gọi tiếng kêu của lợn: eng éc

   - Chỉ mùi cháy: mùi khét

   - Trái nghĩa với yêu: ghét

shoppe