Đăng ký

Soạn bài Chính tả: (Tập chép) Có công mài sắt có ngày nên kim- Soạn tiếng việt lớp 2

 1. Điền “c” hoặc “k” vào chỗ trống.

   ...........im khâu

  ........... ậu bé

  .............iên nhẫn

 bà......... ụ

   1-1. Gợi ý:

  Để điền "c" hay “k” vào chỗ trống cho đúng, em cần biết quy tắc sau dây;

  Đi liền với “k” là những nguyên âm i, e, ế, iê

  Đi liền với "c" là những nguyên âm còn lại như: 0, ô, u, uô, ươ, a, ă,â... Từ quy tắc trên, em có thể chọn “c” hay “k” để điền vào chỗ trống cho thích hợp.

   2. Thực hành:

   Kim khâu

  Cậu bé

  Kiên nhẫn

  Bà cụ

   2. Viết nhưng chữ còn thiếu trong bảng sau:

STT Chữ cái Tên chữ cái STT Chữ cái Tên chữ cái
1 a a 6  
2   á 7   đê
3   8   e
4   9   ê
5 c      

   Trong đó có hai chữ cái a-số thứ tự (1) và c - số thứ (5) đã cho. Còn lại 7 chữ cái, em cần phải điền đúng vào các ô cho đúng theo thứ tự. Để điền đúng, em cần lưu ý: Cột chữ cái ghi cách viết -  âm chữ cái. Cách 1 phát âm chữ cái có khi trùng với tên chữ cái, và cũng có khi không  trùng với tên chữ cái.                                                            Ví dụ:

   - Trường hợp trùng:

  Chữ cái “a” phát âm là “a” tên chữ cái là “a”.

  - Trường hợp không trùng:

  Chữ cái "c", phát âm là “cờ”, tên chữ cái là “xê”.

  2. Thực hành:

​​​​​​​

STT Chữ cái Tên chữ cái STT Chữ cái Tên chữ cái
1 a a 6 d
2 ă á 7 đ đê
3 â 8 e e
4 b 9 ê ê
5 c      

  

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào