Đăng ký

Soạn bài Chính tả(tập chép): Bạn của Nai Nhỏ - Soạn tiếng việt lớp 2

Câu 1: Tập chép Bạn của Nai Nhỏ

Câu 2.Điền vào chỗ trống ng hay ngh?

  - ngày tháng, nghỉ ngơi,  người bạn, nghề nghiệp.

Câu 3. Điền vào chỗ trống:

a)  tr hay ch?

 - cây tre, mái che, trung thành, chung sức.

b) đổ hay đỗ?

  - đổ rác, trời đổ mưa, xe đỗ lại.