Đăng ký

Soạn bài Chính tả: - Soạn tiếng việt lớp 2

   1. Điền chữ thích hợp trong ngoặc đơn vào chỗ trống:

    a.-(sen, xen): hoa sen, xen kẽ

    -  (sưa, xưa): ngày xưa, saỵ sưa 

     - (sử, xử): cư xử, lịch sử

   b.  (kín, kiến): con kiến, kín mít

   - (chín, chiến): cơm chín, chiến đấu

   - (tim, tiêm): kim tiêm, trái tim

   2. Viết vào chỗ trống những tiếng:

   a. Chỉ khác nhau âm đầu “s” hoặc “x”

   Mẫu: nước sôi - (ha xôi, ngôi sao - xạo xác.

   * Đó là những cặp từ:

   - se se lạnh - xe chỉ, sạ lúa - xạ hương, sá gì - phố xá, dầu sả - xả rác, sương muối - xương gà, sinh nở - xinh đẹp, sơ suất - xơ mướp...

   b. Chỉ khác nhau ở âm giữa vần i hoặc iê 

   - Lúa chiêm -  con chim, tìm kiếm - tiềm nâng, biếm họa - bím tóc

 kín mít - kiến nghị...

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào