Đăng ký

Soạn bài Chính tả: - Soạn tiếng việt lớp 2

   1. Điền vào chỗ trống:

   l hoặc n:.

     “Một cây làm chẳng nên non 

Ba Cây chụm lại nên hòn núi cao

Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước phải thương nhau cùng”.

      b. “it” hoặc “ich”:

   Vườn nhà em trồng toàn mít. Mùa trải chín mít lúc lỉu trén cây như đàn lợn con. Những chú chim chích tinh nghịch nhảy lích rích trong kẽ lá. Chị em em tíu tít ra vườn. Ngồi ăn những múi mít đọng mật dưới gốc cây thật là thích.

    2. Tìm những từ ngữ chứa tiếng:

   a. Chỉ khác nhau ở âm đầu "l"  hoặc “n”

   Mẫu: bơi lặn - nặn tượng. 

   * Đó là những từ: nối - lối xóm, mười năm - mười làm, nắm tay . lắm việc, lấm lét - cái nấm, xét nét - lấm lét, la hét - quả lô hàng - nô nức...

   b. Chỉ khác nhau ở vần “it” hoặc “ich”

   Mẫu: thịt gà - thình thịch

* Đó là những từ: vừa khít -  thích hợp, chít khăn - kích cỡ, sở thích - Ôm mít, cái phích - lít nước...

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào
shoppe