Đăng ký

Soạn bài Chính tả: - Soạn tiếng việt lớp 2

      Viết vào chỗ trống các từ:

   a. Bắt đầu bằng “r”, “d” hoặc “gi”, có nghĩa như sau:

  - Chất lỏng, dùng để thắp đèn hoặc chạy máy: dầu.

  -  Cất, giữ km, không cho ai thấy hoặc biết: giấu.

  - Quả (lá) rơi xuống đất: rụng,

  b. Có thanh hỏi hoặc thanh ngã, có nghĩa như sau:

 - Cây nhỏ, thâm mềm, làm thức ăn cho trâu, bò, ngựa: cỏ.

 - Đập nhẹ vào vật cứng cho kêu: gõ.

 - Vật dùng để quét nhà: chổi.

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào
shoppe