Đăng ký

Soạn bài Chính tả: - Soạn tiếng việt lớp 2

   1.

 a. Viết vào chỗ trống những loài cây:

    - Bắt đầu bằng s: sắn, sim, sung, si, sen, súng, sấu, sồi, sậy...

    - Bắt đầu bằng x: xoan, xà cừ, xà nu, xương rồng.

  b. Viết vào chỗ trống những từ có vần “in” hoặc “inh” có ý nghĩa như sau:

    - Số tiếp theo số 8: chín.

    - Quả đã đến lúc ân được: quả chín.

    - Nghe, (hoặc ngửi) rất tinh rất nhạy: thính.

   2. Hãy gạch dưới những tên riêng ở đoạn thơ mà bạn học sinh quên viết hoa.

                    Ta đi giữa ban ngày.

                    Trên đường cái ung dung ta bước.

                    Đường ta rộng thênh thang tấm thước.

                    Đường Bắc Sơn, Đình Cả, Thái Nguyễn.

                    Đường lên Tây Bắc đường quan Điện Biên.

                     Đường cách mạng dài theo kháng chiến.

                                                                      (Tố Hữu)

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào