Đăng ký

Soạn bài Chính tả : Người chiến sĩ giàu nghị lực - Soạn tiếng việt lớp 4

1. Nghe viết

Chú ý những tiếng có âm, vần để lẫn: tr / ch, ươn / ương

2. Điền vào chỗ trống

a. Trung Quốc - chín mươi tuổi - hai trái núi - chắn ngang - chê cười- chết - cháu - truyền nhau - chẳng thế - Trời - trái núi.

b. vươn lên - chán chường - thương trường - khai trương - đường thủy - thịnh vượng.