Đăng ký

Soạn bài Chính tả(Nghe-viết):Tìm ngọc - Soạn tiếng việt lớp 2

       1. Điền vào chỗ trống “ui” hay “uy”:

    -  Chàng trai xuống thủy cung, được Long Vương tặng cho viên ngọc quý.

   - Mất ngọc, chàng trai ngậm ngùi. Chó và Mèo an ủi chủ.

   - Chuột chui vào tủ, lấy viên ngọc cho mèo. Chó và mèo vui lắm.

    2. Điền vào chỗ trống:

   a) r, d hoặc gi:

   - Rừng núi, dừng lại, cây giang, rang tôm.

 b) “ét” hoặc! “éc”:

  - lợn kêu eng éc, hét to, mùi khét. 

shoppe