Đăng ký

Soạn bài Chính tả(nghe - viết):Sự tích cây vú sữa - Soạn tiếng việt lớp 2

   1. Điền “ng” hoặc "ngh” vào chỗ trống

   1-2. ý

   Để điền “ng” hoặc “ngh” vào chỗ trống thích hợp, em cần chú ý; nguyên tắc chính tả tiếng Việt quy định:

  Viết “ngh” khỉ đằng sau nó là: i, e, ê,iê.

  Viết “ng” khi đằng sau nó là: o, ô, ơ, a, ă, ấ, u, ư, uô, ươ...

  1-2. Thực hành

   Dựa vào nguyên tắc trên, em có thể điền như sau:

   - người cha, con nghé, suy nghĩ, ngon miệng.

   2. Điền vào chỗ trống

   a) tr hoặc ch

   b) át hoặc ác.

   * Thực hành

   a) con trai, cái chai, trồng cây, chồng bát

   b) bãi cát, các em, lười nhác, nhút nhát

shoppe