Đăng ký

Soạn bài Chính tả(nghe- viết): Quà của bố- Soạn tiếng việt lớp 2

    1. Điền "iê” hoặc “yê” vào chỗ trống:

- câu chuyện, yên lặng, viên gạch, luyện tập.

   2.Điền vào chỗ trống:

  a) d hoặc gi"

      "  Dung dăng dung dẻ

Dắt trẻ đi chơi

     Đến ngõ nhà giời

  Lạy cậu, lạy mợ

    Cho cháu về quê

 Cho dê đi học"

   b) Điền vào chỗ in đậm dấu “hỏi” hoặc dấu “ngã”:

    “Làng tôi có lũy tre xanh
Có sông Tô Lịch chảy quanh xóm làng

  Trên bờ vải, nhãn hai hàng
Dưới sông cá lội từng đàn tung tăng.” 

shoppe