Đăng ký

Soạn bài Chính tả:(Nghe-viết) Ngày hôm qua đâu rồi? - Soạn tiếng việt lớp 2

    1. Chọn chữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:

   a. (lịch, nịch): quyển..., chắc...; (làng, nàng): ...tiên,. ...xóm

   b. (bàng, bàn): cây... cái...; (thang, than): hòn...cái...

   2-1. Gợi ý:

   Để chọn đúng các chữ trong ngoặc, điền vào các chỗ trống thích hợp

em dùng phép thế lần lượt, lấy một trong hai chữ đã cho điền vào chỗ

trống, đọc lên thấy từ đó có nghĩa chỉ một sự vật (làm tên gọi sự vật) là em điền đúng. 

    2. Thực hành:

   Em có thể điền như sau:

   a) quyển lịch, chắc nịch; nàng tiên, làng xóm.

   b) cây bàng, cái bàn; hòn than, cái thang.

   2. Viết các chữ cái còn thiếu trong bảng

   1. Em đọc lại bảng chữ cái theo thứ tự từ “g” cho đến "ơ”, gồm có 10 chữ cái. Trong đó có hai chữ cái “g”- số thứ tự (10) và "l" - số thứ tự (14) đã cho. Còn lại 8 chữ cái, em cần phải điền vào các ô cho đúng theo thứ tự. Để điền đúng, em cần lưu ý: Cột chữ cái ghi cách viết- âm chữ cái. Cách phát âm chữ cái có khi trùng có khi không với tên chữ cái.

   Ví dụ:

   Trường hợp trùng:

   Chữ cái “o” phát âm là “o”, tên chữ cái là “o”

  Trường hợp không trùng:

   Chữ cái “h” phát âm là “hờ”, tên chữ cái là “hát”

   2-2. Thực hành:

STT

Chữ cái

Tên chữ cái

STT

Chữ cái

Tên chữ cái

10

g

giê

15

m

em-mờ

11

h

hát

16

n

en- nờ

12

i

i

17

o

0

13

k

ca

18

ô

ô

14

1

e- lờ

19

ơ

ơ

  

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào