Đăng ký

Soạn bài Chính tả(Nghe-viết):Cây xoài của ông em - Soạn tiếng việt lớp 2

    1. Điền vào chỗ trống “g” hoặc “gh”

    - Lên thác xuống ghềnh.

   - Con tục tác lá chanh.

   - Gạo trắng nước trong.

   - Ghi lòng tạc dạ.

   2. Điền vào chỗ trống

   a) s hoặc x: 

 -    “Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm.”

-   “Cây xanh thì lá cũng xanh

Cha mẹ hiền lành để đức cho con.”

   b) ươn hoặc ương

  -  "Thương người như thể thương thân.”

  - “Cá không ăn muối cá ươn

   Con cãi cha mẹ trăm đường còn hư.” 

shoppe