Đăng ký

Soạn bài Chính tả(Nghe-viết):Cái trống trường em - Soạn tiếng viết lớp 2

     1. Điền chữ hoặc vần thích hợp vào chỗ trống

    a.  "l" hoặc “n”:

    “Long lanh đáy nước in trời

    Thành xây khói biểc họn phơi bóng vàng.”

   b. “en" hoặc “eng”

    Đêm hội, ngoài đường người và xe chen chúc. Chuông xe xích lô leng kèng, còn ô tô inh ỏi. Vì sợ lỡ hẹn với bạn, Hùng cố len qua dòng người đang đổ về sận vận động,

   c) ui” hoặc “iê”

   “Cây bàng lá nõn xanh ngời

   Ngày ngày chim đến tìm mồi chíp chiu

   Đường xa gánh nặng sớm chiểu

   Kê cái đòn gánh bao nhiêu người ngồi.”

    2.Tìm và ghi vào chỗ trống: 

   a.Những tiếng bắt dầu bằng: l, n

    - l: lần, lượt, lê la, lắm, lị, làm, lặng...

    - n: nắng, nói, nôm na, ni, ná, nem...

   b. Những tiếng có vần: en hoặc eng

    -  en: kèn, lén, bén, chén, khen, đen...

     - eng: léng phéng, xẻng, (xà) beng, leng keng...

   c. Những tiếng có vần: im, iêm

    - im: kim, phim, nhím, tím, bím, phím...

    - iêm: tiêm, kiêm, nhiệm, điểm, kiểm, hiếm, chiếm viêm,liếm...  

shoppe