Đăng ký

Soạn bài Chính tả(Nghe viết):Bé Hoa - Soạn tiếng việt lớp 2

    1 Tìm và ghi vào chỗ trống những tiếng chứa vần “ai” hoặc “ay”

   a) Chỉ sự di chuyển trên không: bay liệng

   b) Chỉ nước tuôn thành dòng: chảy, tuôn chảy...

   c) Trái nghĩa với đúng: sai, sai sót, sai lầm...

   2. Điền vào chỗ trống:

   a) s và hoặc x:

   - sắp xếp, xếo hàng, sáng sủa, xôn xao

   b) ất hoặc ốc:

   - giấc ngủ, thật thà, chủ nhật, nhấc lên 

shoppe