Đăng ký

Soạn bài Chính tả(nghe viết):Bàn tay dịu dàng- Soạn tiếng việt lớp 2

   1. Viết 3 tiếng có tiếng mang vần “ao”, 3 từ có tiếng mang vần “au”

ao

1. cao cả

2. chao liệng

 3. cái phao

au

1. lau chùi

2. ốm đau

3. cây cau

 

      2. a) Đặt câu để phân biệt các tiếng trong mỗi bảng sau:

da

Bé Phương có làn da trắng mịn. 

ra

Bài toán ấy, Hoa nghĩ mãi không ra. 

gia

Gia đình mình rất hạnh phúc.  

dao

Chơi dao có ngày đứt tay đấy, con ạ. 

rao

Họ rao bán những gì ngoài ấy, hở con? 

giao

Bố giao cho mình phải học thuộc ba bài thơ.  

 

   b) Điền vào chỗ trống từ chứa tiếng có vần “uôn” hoặc “uông”.

   - Đồng ruộng quê em luôn xanh tốt.

   - Nước từ trên nguồn đổ xuống, chảy cuồn cuộn.

shoppe