Đăng ký

Soạn bài Chính tả:(Nghe-viết) Ai ngoan sẽ được thưởng - Soạn tiếng việt lớp 2

   Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:

  a. (chúc, trúc): cây trúc, chúc mừng

   (chở, trỏ): trở ngại, che chở

  b. (bệt, bệch): ngồi bệt, trắng bệch

  (chết, chếch): chênh chếch, đồng hồ chết

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào