Đăng ký

Soạn bài Chính tả: Bím tóc đuôi sam- Soạn tiếng việt lớp 2

    Câu 1:  Điền “iên” hoặc “yên” vào chỗ trống.

   1-1. Gợi ý 

   Để điền “iên” hay “yên” vào chỗ trống trong bài tập số (1) trang 14  “Vở bài tập tiếng Việt”, em cần chú ý: quy tắc tiếng Việt quy định: viết “yên” trong trường hợp viết tiếng, viết “iên” trong trường hợp viết “vần" của tiếng. Ngoài ra cần lưu ý một số trường hợp “yên” cũng là “vần” nhưng trước đó phải có âm đệm “u” như các trường hợp sau: “uyên thâm, quyên luyến, cầu nguyện, giới tuyến, quyển sách...”

   2- 2. Thực hành:

   yên ổn, cô tiên, chim yến, thiếu niên.

  Câu 2. Điền vào chỗ trống.

   2- 1. Gợi ý:

   Để điền “r”, “d” hoặc “gi” vào chỗ trống trong bài tập số 2 trang 14 “Vở bài tập tiếng Việt”, em cần lưu ý cách viết một số trường hợp cụ thể, cần phải nhớ một cách “máy móc” để viết cho đúng.

  2-2. Thực hành:

   Em có thể điền như sau:

   a) r , “đ” hoặc “gi”:

   * da dẻ, cụ già, ra vào, cặp da

   b) “ân” hoặc “âng”:

  * vâng lời, bạn thân, nhà tầng, bàn chân .

shoppe