Đăng ký

Soạn bài Chính tả : Bài thơ về tiểu đội xe không kính - Soạn tiếng việt lớp 4

Câu 1: Nhớ - viết bài “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” (3 khổ thơ cuối).

Gợi ý: Học thuộc lòng bài thơ, viết lại 3 khổ thơ cuối bằng cách nhớ lại, rồi viết đúng từng câu chữ và các dấu câu có trong bài. Viết xong đối chiếu lại với văn bản, tự chấm điểm.

Câu 2: Chọn các tiếng thích hợp trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh các đoạn văn (SGK TV4 tập 2 trang 87).

Gợi ý: Em chọn các tiếng sau:

a/ “Ở lục địa... sa mạc... xen kẽ”

b/ “Đáy biển... thung lũng...”