Đăng ký

Sinh sản vô tính ở thực vật - Tổng quát kiến thức

SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT - TỔNG QUÁT KIẾN THỨC 

Sinh học 11 học sinh sẽ được học về sinh sản vô tính ở thực vật, cunghocvui.com sau đây sẽ nêu chi tiết khái niệm cũng như ví dụ về sinh sản vô tính ở thực vật giúp độc giả dễ dàng nắm được. 

I. Thế nào là sinh sản?

- Sinh sản là quá trình tạo ra cá thể mới, đảm bảo sự phát triển liên tục của loài. 

- Các hình thức sinh sản:

+ Sinh sản vô tính

+ Sinh sản hữu tính

- So sánh sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính ở thực vật:

Nội dung Sinh sản vô tính Sinh sản hữu tính
Khái niệm Không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái,con sinh ra từ 1 phần cơ thể mẹ Có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái thông qua thụ tinh tạo hợp tử, hợp tử phát triển thành cơ thể mới
Cơ sở tế bào học Nguyên phân Nguyên phân, giảm phân, thụ tinh.
Đặc điểm di truyền - Các thế hệ con mang đặc điểm di truyền giống nhau giống cơ thể mẹ, 
- Ít đa dạng về mặt di truyền
- Các thế hệ con mang đặc điểm di truyền của cả bố và mẹ, có thể xuất hiện tính trạng mới. 
- Có sự đa dạng di truyền.
Ý nghĩa Tạo các cá thể thích nghi với điều kiện sống ổn định. Tạo ra các cá thể thích nghi tốt hơn với điều kiện sống thay đổi

- Ví dụ về sinh sản vô tính ở thực vật:

ví dụ sinh sản vô tính thực vật

Ví dụ về sinh sản vô tính ở thực vật

- Ví dụ về sinh sản hữu tính ở thực vật

ví dụ sinh sản hữu tính

Ví dụ về sinh sản hữu tính ở thực vật

II. Sinh sản vô tính ở thực vật 

1. Sinh sản vô tính là gì?

- Là hình thức sinh sản không có sự hợp nhất giao tử đực và giao tử cái, con cái giống nhau và giống cây mẹ. 

- Cơ sở sinh sản vô tính là quá trình nguyên phân. 

2. Các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật 

a. Sinh sản bằng bào tử 

- Là hình thức mà cơ thể mới được phát triển từ bào tử, bào tử lại hình thành ở túi tế bào tử từ thể bào tử. 

Ví dụ giai đoạn sinh sản bằng bào tử của rêu

Ví dụ giai đoạn sinh sản bằng bào tử của rêu

b. Sinh sản sinh dưỡng 

- Cơ thể mới được hình thành từ một bộ phận (thân, lá, rễ) của cơ thể mẹ. 

- Các hình thức sinh sản sinh dưỡng:

+ Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên: Thân rễ, thân củ, lá...

Ví dụ về sinh sản sinh dưỡng tự nhiên 

Ví dụ về sinh sản sinh dưỡng tự nhiên 

+ Sinh sản sinh dưỡng nhân tạo: Nhân giống vô tính 

quy trình nuôi cấy mô

Ví dụ về sinh sản sinh dưỡng nhân tạo: Nuôi cấy mô ở thực vật

3. Phương pháp nhân giống vô tính 

a. Giâm cành 

- Là hình thức cắt từ thân, nhánh hay từ đoạn thân có chồi ngọn. 

- Vết cắt sẽ mọc ra một khối tế bào không chuyên hóa gọi là mô sẹo, sau đó các rễ bất định mọc ra từ mô sẹo này.

- Quy trình giâm cành:

quy trình giâm cành

Quy trình giâm cành

b. Chiết cành 

Quy trình chiết cành:

quy trình chiết cành

Quy trình chiết cành 

c. Ghép chồi và ghép cành 

- Một chồi cành hay cành nhỏ từ một cây có thể ghép lên cây khác của các loài có quan hệ họ hàng gần hay các thứ khác nhau cùng một loài. 

Ghép cây phải thực hiện lúc cây còn non. Cây cho hệ thống rễ được gọi là gốc ghép, cành hay chồi ghép được gọi là cành ghép. Ghép có thể kết hợp chất lượng tốt giữa cành ghép và gốc ghép.

- Quy trình ghép chồi:

Quy trình ghép chồi 

Quy trình ghép chồi 

d. Nuôi cấy tế bào và mô thực vật 

- Lấy tế bào từ các phần khác nhau của cơ thể thực vật (củ, lá...).

- Nuôi cấy ở môi trường dinh dưỡng thích hợp để tạo cây con. 

- Thực hiện trong điều kiện vô trùng. 

- Cơ sở khoa học là tính toàn năng của tế bào. 

- Quy trình nuôi cấy mô:

Quy trình nuôi cấy mô

Ví dụ một quy trình nuôi cấy mô

4. Vai trò sinh sản vô tính

*Đối với đời sống thực vật:

Giúp cho sự tồn tại và phát triển của loài. 

*Đối với con người:

- Tăng hiệu quả kinh tế. 

- Duy trì tính trạng tốt. 

- Tạo giống cây sạch bệnh. 

- Phục chế giống thực vật quý hiếm. 

- Nhân giống cây nhanh.

Trên đây là toàn bộ tổng quát lý thuyết về sinh sản vô tính ở thực vật. Sau khi học xong lý thuyết, độc giả có thể tham khảo thêm về các dạng bài tập phần này.

shoppe