Đăng ký

Quá trình truyền tin qua xinap Sinh học 11

Quá trình truyền tin qua xinap Sinh 11

Bài viết hôm nay Cunghocvui hướng dẫn các bạn cách nêu quá trình truyền tin qua xinap!

I. Định nghĩa

Xináp là diện tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tế bào thần kinh, giữa tế bào thần kinh với loại tế bào khác như tế bào cơ, tế bào tuyến…

Ví dụ về truyền tin qua xinap:

Ví dụ quá trình truyền tin qua xinap

II. Giải thích cơ chế truyền tin qua xinap

1. Cấu tạo của xinap

- Chùy xinap: Chứa màng trước và chất trung gian hoá học (Axêtylcôlin. norađrênalin)

- Màng sau xinap: Chứa enzim và thụ thể tiếp nhận chất trung gian hoá học

- Khe xinap: nằm giữa màng trước và màng sau xinap

- Có rất nhiều chất trung gian hóa học khác như đôpamin, serôtônin,…

- Xináp hóa học gồm màng trước, màng sau, khe xináp và chùy xináp. Chùy xináp có các bóng xináp chất chứa chất trung gian hóa học.

- Thông tin truyền dưới dạng xung thần kinh khi đến xináp tiếp tục được truyền qua xináp.

Cấu tạo xinap

Giải bài tập Truyền tin qua xinap

2. Qúa trình truyền tin qua xinap

- Xung thần kinh đến chùy làm Ca2+ đi vào trong chuỳ xinap

 -Ca2+ vào chuỳ làm bóng chứa axeetincôlin gắn vào màng trước và vỡ ra, giải phóng axêtincôlin vào khe xinap

- Axêtincôlin gắn vào thụ thể trên màng sau à Chuyển thành xung thần kinh (làm xuất hiện điện thế hoạt động)

- Thông tin được truyền dưới dạng xung thần kinh

- Chất trung gian hóa học được phân giải thành những sản phẩm (axêtincôlin à axêtat + colin) à chùy xinap để tái tạo hợp chất hóa học trung gia

Quá trình truyền tin xinap diễn ra theo trật tự: Đi từ xung thần kinh đến làm Ca2+ đi vào chùy xináp → Ca2+ vào làm bóng chứa axêtincôlin gắn vào mạng trước và vỡ ra giải phóng axêtincôlin vào khe xináp → axêtincôlin gắn vào thụ thể trên màng sau và làm xuất hiện điện thế hoạt động lan truyền đi tiếp.

3. Ứng dụng cơ chế truyền tin qua xinap

Ứng dụng trong sản xuất các loại thuốc giảm đau (VD: aTropine,...), thuốc tẩy giun (VD: dipteree,...), thuốc ngủ (VD: aminazin,...).

Trên đây là toàn bộ kiến thức mà Cunghocvui muốn chia sẻ về lý thuyết và nội dung để giải thích quá trình truyền tin xinap diễn ra như thế nào?

shoppe