Ôn tập phần tiếng việt- soạn văn 9

Hướng dẫn giải

 I . KHỞI NGỮ VÀ CÁC THÀNH PHẦN BIỆT LÂP

1. a)“Điều này” là khởi ngữ.

   b) “Dường như” là thành phần tình thái.

  c) “Những người con gái... nhìn ta như vậy” là thành phần phụ chú.

  d) “Thưa ông” là thành phần gọi đáp.

       “Vất vả quáĩ” là thành phần cảm thán.

Bảng tổng kết về khởi ngữ và các thành phần biệt lập

Khởi ngữ

Thành phần biệt lập

Tình thái

Cảm thán

Gọi-đáp

Phụ chú

Điều này

Dường như

Vất vả. quá

Thưa ông

Những người con gái... nhìn ta như vậy

 

 

2. Học sinh tự viết đoạn văn giới thiệu truyện Bến quê của Nguyễn Minh Châu có dùng khởi ngữ và thành phần tình thái.

II. LIÊN KẾT CÂU VÀ ĐOẠN VĂN

  1. ở (a): Nhưng, Nhưng rồi, Và thuộc biện pháp nối.

           ở (b); cô bé - Cô bé thuộc biện pháp lặp lại; Cô bé - nó thuộc biện pháp thế.

          ở (c): “bây giờ cao sang rồi thì để ý đâu đến bọn chúng tôi nữa!” — thế thuộc biện pháp thế.

      2. Bảng tổng kết về các biện pháp liên kết

Biện pháp liên kết

Ngữ

liệu

Lặp từ ngữ

Đồng nghĩa» trái nghĩa và liên tường

Thế Ị Nối V

Đoạn

a

 

Mưa - mưa đá - tiếng lanh canh - giố

Ị Nhưng, Ị \ nhưng rồi, và\

Đoạnb

Cô bé

 

Cô bé - nó \ \

Đoạn

c

 

Bất bình T- khinh bỉ - cười kháy - Pháp - Nã phá luân - Mĩ - Hoa Thịnh Đốn

Bây giờ cao sang Ị rồi thì dể ý dâu 1 đến bọn chúng Ị tôi nữa - thế 1

 
 
 

 

    3. Học sinh tự phân tích sự liên kết câu trong đoạn văn mình dà viết, tập 2 phần 1).

III. NGHĨA TƯỜNG MINH VÀ NGHĨA HÀM Ý                                                   ị

  1. Trọng câu in đậm ở cuối truyện, người ăn mày muốn nói (bằng với người nhà giàu rằng “địa ngục là chỗ của cốc ông (người nhà giàu 
  2.  a) Từ câu in đậm, có thể hiểu:                                                                        ^

                 - Đội bóng huyện chơi không haỳ.

                - Tôi không muốn có ý kiến về việc này.

   Người nói cố ý vi phạm phương châm cách thức (nói mơ hồ).

   b) Huệ muốn nói rằng “Còn Nam và Tuấn, mình vẫn chưa báo”. Huệ ý nói thiếu (vi phạm phương châm về lượng) có lẽ để nhẹ đi phần chưa hoàn thành trách nhiệm của mình.  

Có thể bạn quan tâm

Soạn bài Chiều tối- Soạn văn lớp 11

     1.  SO SÁNH BẢN DỊCH THƠ VỚI BẢN DỊCH NGHĨA, TÌM NHỮNG CHỖ CHƯA SÁT VỚI NGUYÊN TÁC CHÚ Ý CÂU 2 VÀ CÂU 3.   Câu 1 dịch khá sát. Trong câu 2, bản dịch chưa dịch chữ cô cô đơn, lẻ loi trong cô vân; chữ mạn mạn dịch trôi nhẹ là chưa sát. Câu 3  dịch thơ chưa phù hợp: Thiếu nữ dịch là Cô em không

Chương trình địa phương( phần tiếng việt)- soạn văn 9

    [Text Box: cái cố, ônj tra hi ị lới]                                    CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG PHẦN TIẾNG VIỆT Đoạn TRÍCH A ĐOAN trích B ĐOAN TRÍCH C ĐỊA PHUƠNG TOÀN DÂN ĐỊA PHƯƠNG TOÀN DÂN Địa phương Toàn dân THẸO Sẹo MÁ ME LUI CUI LÚI HỦI LẬP bập Lắp BẮP KÊU GỌI NHẮM CHO LÀ BA BỐ. CHA ĐÂM TRỨ

soạn bài Bến quê- soạn văn 9

CÂU 1. NHÂN VẬT NHĨ TRONG TRUYỆN Ở VÀO HOÀN CẢNH NHƯ THẾ NÀO? XÂY DỰNG TÌNH HUỐNG ẤY, TÁC GIẢ NHẰM THỂ HIỆN ĐIỀU GÌ?    Nhân vật Nhĩ trong truyện ngắn này ở vào một cảnh ngộ éo le, ngặt : nghèo trong những ngày cuối đời mình. Là một người từng đi khắp cả mọi nơi trên Trái Đất có thể nói là không thi

soạn bài Những ngôi sao xa xôi- soạn văn 9

CÂU 1. KỂ TÓM TẮT NỘI DUNG TRUYỆN. TRUYỆN ĐƯỢC TRẦN THUẬT TỪ NHÂN VẬT NÀO? VIỆC CHỌN VAI KỂ NHƯ VẬY CÓ TÁC DỤNG GÌ TRONG VIỆC THỂ HIỆN NỘI DUNG TRUYỆN? Hai cô gái rốt trẻ Định và Nho cùng Thao lớn tuổi hơn làm thành một tổ trinh sát mặt đường tại một trọng điểm trên tuyến đường Trường Sơn. Nhiệm vụ

Biên bản- soạn văn 9

CÂU 1. HÃY LỰA CHỌN TÌNH HUỐNG CẦN VIẾT BIÊN BẢN TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP SAU: A DIỄN BIẾN VÀ KẾT QUẢ CỦA ĐẠI HỘI CHI ĐỘI HOẶC CHI ĐOÀN. B NGUYỆN VỌNG VÀ ĐỀ NGHỊ CỦA LỚP GỬI ĐẾN THẦY HIỆU TRƯỞNG. C MỘT VỤ TAI NẠN GIAO THÔNG. D NGHIỆM THU PHÒNG THÍ NGHIỆM. E MỘT NHÓM HỌC SINH TỰ Ý TỔ CHỨC ĐI THAM QUAN, K

Soạn bài Trau dồi vốn từ - Soạn văn lớp 9

I. RÈN LUYỆN ĐỂ BIẾT RÕ NGHĨA CỦA TỪ VÀ CÁCH DÙNG TỪ Ý kiến của Thủ tướng — nhà văn hóa Phạm Văn Đồng:    Tiếng Việt là một ngôn ngữ giàu đẹp đủ khả năng đáp ứng mọi nhu cầu nhân thức và giao tiếp của người Việt.    Muôn phát huy tốt khả năng của tiếng Việt, mỗi người Việt chúng ta phải không ngừng

Soạn bài Mã Giám Sinh mua Kiều - Soạn văn lớp 9

CÂU 1. PHÂN TÍCH NHỮNG NÉT VỀ NGOẠI HÌNH, TÍNH CÁCH ĐỂ LÀM NỔI BẬT BẢN CHẤT XẤU XA CỦA MÃ GIÁM SINH. TRẢ LỜI:    Trong đoạn trích này, Mã Giám Sinh xuất hiện đóng vai một chàng sinh viên Quốc tử giám dến xem một dạm hỏi Kiều về làm vợ lẽ dưới hình thức “lễ vấn danh”. Hắn là người “viễn khách” khách

Bất đẳng thức Cauchy ( Cô-si)

\a,b \ge 0 \ thì \\dfrac{a+b} {2} \ge \sqrt {ab}\  ,dấu = xảy ra \\Leftrightarrow\ a = b \x1,x2,....xn \ge 0 \ thì \\dfrac{x1 + x2 + ... + xn} {n} \ge \sqrt [n] {x1.x2....xn}\ , dấu = xảy ra \\Leftrightarrow\ \x1 = x2 = ..... = xn\