Soạn bài Ôn tập phần Tiếng việt - Soạn văn lớp 9

Hướng dẫn giải

I. ÔN LẠI NỘI DUNG CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI

Bài tập 1

Phương châm về lượng.

Phương châm về chất.

Phương châm quan hệ.

Phương châm cách thức.

Phương châm lịch sự.

(Xem lại Bài 1 và Bài 2 sách Ngữ Văn 9 tập 1)

Bài tập 2

Kể một tình huống giao tiếp trong dó một hoặc một số phương châm nào đó không được tuân thủ:

Trong giờ địa lí, cô giáo hỏi một học sinh đang mải nhìn qua cửa sổ.

Cô: Em cho biết biển là gì? ,

Học sinh: Thưa cô, “Biển" là bài thơ tình của Xuân Diệu ạ!

II. XƯNG HÔ TRONG HỘI THOẠI

Bài tập 1

Học sinh tự ôn lại các từ ngữ xưng hô trong Tiếng Việt và cách dùng của chúng.

Bài tập 2

   Trong tiếng Việt, xưng hô thường tuân theo phương châm: Xưng khiêm hô tôn. Nghĩa là: khi xứng hô, người nói tự xưng minh một cách khiêm nhường và gọi người đối thoại một cách tôn kính.

   Phương châm này còn là phương châm xưng hô của một số nước phương Đông như Hán, Nhật, Triều Tiên...

   Thời xưa, bệ hạ là từ dùng để gọi vua tỏ ý tôn kính. Bần sĩ, bần tăng (kẻ sĩ nghèo, nhà sư nghèo) là từ tự xưng mình một cách khiêm tốn.

   Ngày nay, quý ông, quý bà, quý cô, quỷ bác, quỷ anh, quý chị....(từ dùng để gọi người đối thoại, tỏ ý lịch sự, tôn kính...)

♦ Bài tập 3

    Vì sao trong tiếng Việt, khi giao tiếp, người nói phải hết sức chú ý đến sự lựa chọn từ ngữ xưng hô?

  Trong tiếng Việt, để xưng hô, ngoài các đại từ xưng hô còn có thề dùng các danh từ thân tộc, danh từ chì chức vụ, nghề nghiệp ke cả tên riêng...

  Bất kì phương tiện xưng hô nào cùng đều thể hiện tính chất của tình huống giao tiếp là thân mật hay xã giao và mối quan hệ giữa các nhân vật giao tiếp (người nói với người nghe) tình cảm thân hay sơ, khinh hav trọng... Vì vậy phải chú ý để lựa chọn những từ ngữ xưng hô thích hợp với tinh huống và quan hệ. Có như thế, kết quả giao tiếp mới đạt được như ý mình mong muốn.

CÁCH DẪN TRỰC TIẾP VÀ CÁCH DAN GIÁN TIẾP

Bài tập 1

Học sinh tự ôn lại sự phân biệt giữa cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp. (Xem lại Bài 4 sách Ngữ văn 9 tập 1).

Bài tập 2

Chuyền những lời đối thoại trong đoạn trích thành lời dẫn gián tiếp và phân tích những thay đổi về từ ngữ trong lời dẫn gián tiếp so với lời đối thoại. 

Có thể chuyển thành:

Vua Quang Trung hỏi Nguyễn Thiếp là quân Thanh sang đánh, nếu nhà vua đem binh ra chống cự thì khả năng thắng thua như thế nào.

Nguyễn Thiếp trả lời rằng bây giờ trong nước trống không, lòng người tan rã, quân Thanh ở xa tới đây, không biết tình hình quân ta yếu hay mạnh, không hiểu rõ thế nên đánh nến giữ ra sao, vua Quang Trung ra Bắc không quá mười ngày quân Thanh sẽ bị dẹp tan.

Những thay đổi về từ ngữ quan trọng:

 

Trong lời đối thoại

Trong lời dẫn gián tiếp

Từ xưng hô

Tôi (Ngôi thứ nhất)

Chúa công (Ngôi thứ hai)

Nhà vua (Ngôi thứ ba) Vua Quang Trung

Từ chỉ địa điểm

đây

tinh lươc

Từ chỉ thời gian

bấy giờ

bấy giờ

 

 

Có thể bạn quan tâm

Soạn bài Ôn tập phần tiếng việt- Soạn văn lớp 11

   BÀI TẬP 1    Sở dĩ nói ngôn ngữ là tài sản chung của xã hội vì: Trong ngôn ngữ có những yếu tố chung cho tất cả mọi cá nhân trong xã hội âm, tiếng, từ, cụm từ cố định... Trong ngôn ngữ có những quy tắc và phương thức chung cho mọi cá nhân trong xã hội. Ngôn ngữ dùng làm phương tiện giao tiếp c

Soạn bài Ôn tập phần văn học- Soạn văn lớp 11

   1. THƠ MỚI KHÁC VỚI THƠ TRUNG ĐẠI NHƯ THẾ NÀO?    Thơ mới khác thơ trung đại ở chỗ được giải phóng thoát ra ngoài tính quy phạm chặt chẽ với hệ thống ước lệ có tính phi ngã, khiến con mắt thi nhân được tiếp xúc trực tiếp với thế giới để quan sát và khám phá thế giới thiên nhiên, xã hội và thế giớ

Soạn bài Lặng lẽ Sa Pa - Soạn văn lớp 9

CÂU 1. NHẬN XÉT VỀ CỐT TRUYỆN VÀ TÌNH HUỐNG CƠ BẢN CỦA TRUYỆN NGẮN LẶNG LẼ SA PA. TÁC PHẨM NÀY, THEO LỜI TÁC GIẢ, LÀ MỘT BỨC CHÂN DUNG. ĐÓ LÀ BỨC CHÂN DUNG AI, HIỆN LÊN TRONG SUY NGHĨ CÁI NHÌN CỦA NHÂN VẬT NÀO?    Truyện được trần thuật chủ yếu theo điểm nhìn và ý nghĩ của nhân vật ông họa sĩ. Bởi v

Soạn bài Đối thoại và độc thoại trong văn bản tự sự - Soạn văn lớp 9

I. ĐỐI THOẠI, ĐỘC THOẠI VÀ ĐỘC THOẠI NỘI TÂM TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ 1. Đọc đoạn văn và trả lời a  Trong ba câu đầu của đoạn trích có ít nhất là hai người phụ nữ tản cư đang nói chuỳện với nhau. Dấu hiệu cho biết điều này vì có hai lượt lời qua lại, nội dung nói của mỗi người đều hướng đến người tiếp ch

Công thức tính tỷ khối hơi của chất A đối với chất B

Khi biết khối lượng mol của hai chất A và B thì tỷ khối hơi được tính theo công thức sau: \d\frac{A} {B}=\dfrac {MA} {MB}\    ;    \d\frac{A} {kk}= \dfrac{MA} {29}\      Đo cùng điều kiện V,T,P

Công thức tính khối lượng mol trung bình của một hỗn hợp

Ta có công thức tính khối lượng mol trung bình như sau:   \MX=\dfrac {mX} {nX}= \dfrac {M1n1+M2n2+...} {n1+n2+...}=\dfrac {M1V1+M2V2+...} {V1+V2+...}\