Đăng ký

Soạn bài Ôn tập giữa học kì II: (tiết 4) - Soạn tiếng việt lớp 3

Viết lại bài “Khói chiều” bằng cách bạn đọc em viết, em đọc bạn viết rồi kiểm tra cho nhau. Chú ý cách trình bày bài thơ “Lục bát" đúng thể thơ.