Đăng ký

Soạn bài Ôn tập giữa học kì II: (tiết 3) - Soạn tiếng việt lớp 3

   1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng

   2. Em hãy đóng vai chi đội trưởng báo cáo với cô (thầy) tổng phụ trách kết quả tháng thi đua "Xây dựng Đội vững mạnh".

   Với cương vị là một Chi đội trưởng, em làm báo cáo gửi thầy cò kết quả thi đua “Xây dựng Đội vững mạnh” trong tháng như sau:

   “Em xin phép thay mặt Chi đội Lớp 3A bảo cáo kết quả thi đua

 a/ Về học tập: Trong tháng qua, cả chi đội đi học chuyên cần,đúng giờ thuộc bài và làm bài tập đầy đủ. Có 162 điểm giỏi (trong đó có điểm 10 là 112, điểm 9 lầ 60). Bạn Lê Trà Mi giành được 20 điểm 10, cao nhất chi đội. Phấn đội 2 cùa bạn Mi cũng là phân đội có phong trào học tập tốt nhất.                                                                                                      

b/ Về lao động; Chi đội tổ chức được 4 buổi vào sáng thứ bảy .Trong tuần làm sạch đẹp môi trường lớp. Qua đánh giá của Liên đội trưởng tháng, chi đội 3A đều được cắm cờ đỏ.

c/  Về công tác khác: Chi đội tổ chức dược một buổi thảo luận về chủ đề: "An toàn giao thông"  và đóng góp được 60 quyển tập  mới ủng hộ cho 2 bạn trong chi đội gặp khó khăn và các bạn nghèo ở vùng sâu vùng xa.

                                                             Chi đội trưởng

                                                                 TRẦN PHƯƠNG LINH