Đăng ký

Soạn bài Ôn tập giữa học kì II: (tiết 2) - Soạn tiếng việt lớp 3

   1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

   2. Đọc bài thơ sau và trả lời câu hỏi :

Em thương

Em thương làn gió mồ côi

Không tìm thấy bạn, vào ngồi trong cây

Em thương sợi nắng đông gầy

Run run ngã giữa vườn cây cải ngồng.

                                            Nguyễn Ngọc Ký

     a) Trong bài thơ, làn gió và sợi nắng được nhân hóa nhờ những từ chỉ đặc điểm và hoạt động của con người. Em hãy tìm những từ ngữ ấy.

     đó là: “Mồ còi, gầy, tìm, ngồi, run run, ngã”.

   b) Em thấy làn gió và sợi nắng trong bài thơ giống ai ? Chọn ý thích hợp ở cột B cho mỗi sự vật nêu ở cột A.

   

Làn gió  Giống một người bạn nhỏ mồ côi                                            
Sợi nắng  Giống một người gầy yếu

   c)Tình cảm của tác giả bài thơ dành cho những người này như thế nào ?

   Tác giả bài thơ đã lấy Tàn gió” và “sợi nắng” để bộc lộ tình cảm của mình đối với những đứa trẻ mồ côi và những người gầy yếu không nơi nương tựa, thể hiện một sự thông cảm và một tình yêu thương tha thiết.