Đăng ký

Soạn bài Ôn tập giữa học kì I (Tiết 3) - Soạn tiếng việt lớp 3

   Câu 1: Đặt 3 câu theo mẫu: "ai-là-gì"

 - Em là học sinh tiểu hoc

 - Chú Cường là bộ đội

 - Cô Xuân là bác sĩ

   Câu 2 : Em hãy hoàn thành đơn xin tham gia sinh hoạt câu lạc bộ thiếu nhi phường (xã, quận, huyện) theo mẫu sau :

     HƯỚNG DẪN

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

                                                                               ... ngày... tháng... năm...

         ĐƠN XIN THAM GIA SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ

      Kính gửi:  Ban chủ nhiệm câu lạc bộ Thiếu nhi

                    Phường 3 Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh.

      Em tên là: Trần Phương Thảo.

      Sinh ngày: 11/11/1997, Nữ.

      Địa chỉ: Khu phố 3 Phường 3 Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh Học sinh lớp: 3A Trường Tiểu học Đồng Khánh Em làm đơn này xin đề nghị Ban chủ nhiệm cho em được tham gia sinh hoật câu lạc bộ Thiếu nhi Phường.   

     Em xin hứa thực hiện đúng nội quy của câu lạc bộ.

     Em xin trân trọng cảm ơn.

                                                                                              Người làm Đơn

                                                                                                   (Kí tên)

                                                                                           Trần Phương Thảo