Đăng ký

Soạn bài Ôn tập cuối học kì I (Tiết 5) - Soạn tiếng việt lớp 3

TIẾT 5

       Em bị mất thẻ đọc sách. Hãy viết một lá đơn đề nghị thư viện trường cấp lại thẻ cho em.

     HƯỚNG DẪN

      (Viết theo mẫu đơn trang 11 SGK TV3, tập I)