Đăng ký

Soạn bài Ôn tập cuối học kì I (Tiết 2) - Soạn tiếng việt lớp 3

Đề bài

3

Hướng dẫn giải

TIẾT 2

       Câu 1: Tìm hình ảnh so sánh trong các câu sau:

   a)  Những thân cây tràm vươn thẳng lên trời như những cây nến khổng lồ.

   b) Đước mọc san sát, thẳng đuột như hằng hà sa số cây dù xanh cắm trên bãi.

      I. HƯỚNG DẪN

   Các hình ảnh so sánh, là:

   a) Thân cây tràm vươn thẳng như cây nến khổng lồ.

   b) Đước san sát, thẳng đuột như cây dù xanh cắm trên bãi biển.