Đăng ký

Soạn bài Ôn tập giữa học kì I (Tiết 1) - Soạn tiếng việt lớp 3

TIẾT 1

      Câu 1: Ghi lại tên các sự vật được so sánh với nhau trong những câu sau:          

   a. Từ trên cao nhìn xuống, hồ như một chiếc gương bầu dục khổng

lồ, sáng long lanh.             ’                                                             

  b. Cầu Thê Húc màu son, cong cong như con tôm dẫn vào đền Ngọc Sơn.   

  c. Người ta thấy có con rùa lớn, đầu to như trái bưởi, nhô khỏi mặt nước.

   d.                                       Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang

                                    Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu.

    e. - Hoa hướng dương như vầng mặt trời.

        -  Hoa sói như chiếc mõm của con chó nhỏ.

Em ghi lại các sự vật sau được so sánh:

Sự vật A

Từ so sánh

Sự Vật B

a) Hồ

như

một cái gương khổng lồ

b) Cầu Thê Húc (cong cong)

như

con tôm

 c. đầu( con rùa) to

như

trái bưởi

d) Tấc đất

 

tấc vàng

 e. Hoa hướng dương

như

vầng mặt trời

- Hoa sói

như  

 chiếc mõm của con chó

 

   Câu 2: Chọn các từ ngữ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống để tạo thành hình ảnh so sánh:

   a. Mảnh trăng non đầu tháng lơ lửng giữa trời như...

   b. Tiếng gió rừng vi vu như...

   c. Sương sớm long lanh tựa...

   d. Đây con sông như...

   e. Những cánh buồm như...

(dòng sữa mẹ, một cánh diều, những hạt ngọc, tiếng sáo, những cánh bướm)

    HƯỚNG DẪN

Em chọn các từ ngữ điền vào chỗ trống để tạo thành hình ảnh so sánh, như sau:

 

Sự vật A

Từ so sánh

Sự vật Đ

(từ ngữ phải chọn)

a) Mảnh trăng non đầu tháng lơ lửng giừa trời

như

một cánh diều

b) Tiếng gió rừng vi vu

 như

   tiếng sáo

c) Sương sớm long lanh

        Tựa         

    những hạt ngọc

d)  Đây con sông

như

    dòng sữa mẹ

e) Những cánh buồm

như

những cánh bướm