Đăng ký

Lý thuyết về sinh sản hữu tính ở thực vật chính xác nhất

Cùng với Cunghocvui đi vào tìm hiểu về sinh sản hữu tính ở thực vật. Qua bài viết hy vọng rằng các bạn có thể hiểu và nắm chắc được sinh sản hữu tính là gì, có thể phân biệt và so sánh sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính ở thực vật.

I) Tìm hiểu khái quát

1) Khái niệm sinh sản hữu tính là gì?

Kiểu sinh sản có sự hợp nhất của giao tử đực và gia tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới được gọi là sinh sản hữu tính.

2) Đặc điểm nhận biết

- Ở sinh sản hữu tính có xuất hiện sự hợp nhất và hình thành của hai giao tử đực và cái.

- Hai bộ gen đực và cái khi kết hợp với sẽ có sự trao đổi và tái tổ hợp gen.

- Nó luôn gắn liền với quá trình giảm phân tạo giao tử.

II) Phân biệt sinh sản hữu tính với sinh sản vô tính

Sinh sản vô tính

(Sinh sản vô tính ở cà rốt)

so sánh sinh sản vô tính với sinh sản hữu tính

Từ bảng so sánh trên ta có thể rút ra được những ưu điểm của sinh sản hữu tính như sau:

- Khả năng thích nghi của thế hệ sau với môi trường sống luôn biến đổi tốt hơn.

- Việc chọn lọc tự nhiên và tiến hóa cũng nhờ vậy mà được cung cấp nguồn vật liệu phong phú.

- Sự đa dạng di truyền vượt trội hơn rất nhiều so với sinh sản vô tính.

III) Luyện tập

Câu 1: Lập bảng so sánh sinh sản vô tính với sinh sản hữu tính ở thực vật.

Câu 2: Trình bày ngắn ngọn về khái niệm và ưu điểm của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính.

Câu 3: Trình bày những đặc điểm (đặc trưng) có ở sinh sản hữu tính.

Trên đây là những kiến thức lý thuyết mà Cunghocvui đã tổng hợp được về sinh sản hữu tính ở thực vật, hãy comment câu trả lời và ý kiến thắc mắc của bạn ở phía dưới nhé! Chúc các bạn học tập tốt <3

shoppe