Đăng ký

Luyện tập phân tích và tổng hợp

1,044 từ Văn mẫu

Câu 1. Đọc đoạn trích sau và cho biết tác giả đã vận dụng phép lập luận nào và vận dụng như thế nào.

   a) Trong đoạn văn này, Xuân Diệu phân tích cái hay của bài thơ Thu điếu. Tác giả đã sử dụng thao tác tổng hợp và phân tích. Từ cái hay cả hồn lẫn xác, hay cả bài”, ông chỉ ra từng cái hay để hợp thành:

          - Cái hay ở các điệu xanh

          - Ở những cử động                            

          - Ở các vân thơ

          - Ở các chữ không non lép.                                                                                        

b) Trình tự phân tích của đoạn văn:

   - Đoạn nhỏ mở đầu nêu ra các quan niệm mấu chốt của sự thành đạt.

   - Đoạn nhỏ còn lại phân tích từng quan niệm đúng sai ra sao và cuối cùng đã chỉ ra: “Rút cuộc, mấu chốt của sự thành đạt bản thân chủ quan mỗi người, ở tinh thần kiên trì phấn đấu học tập không mệt    mỏi, lại phải trau dồi đạo đức cho tốt đẹpnghĩa là phân tích bản thân chủ quan của mỗi người.                                Câu 2. Phân tích thực chất của lôì học đốĩ phó và nêu lên tác hại của nó              

  Gợi ý:     

 - Học đối phó là học cốt để ứng phó với kiểm tra, thi cử.

 - Học đối phó không xem việc học là mục đích, không chủ động học, thường xuyên hàng ngày không học mà chỉ đến thi, sắp kiểm tra mới học.

 - Học đối phó dễ dẫn đến nghe ngóng, đoán đề, học tủ.

  Tác hại: học vấn không đầy đủ, không chắc chắn, nhiều lổ hổng.

  Có bằng cấp nhưng đầu óc rỗng tuếch, có thói học hành làm việc tắc trách

Câu 3. Dựa vào văn bản Bàn về đọc sách của Chu Quang Tiềm, em hãy phân tích các lí do khiến mọi người phải đọc sách.

  - Sách vở nhiều, sức đoc, thời gian đoc cua người ta chỉ có hạn do đó phải chọn lọc sách mà dọc.

  - Chất lượng sách vở khác nhau, đa dạng, phong phú, vì vậy phải chọn sách hay và cần thiết để đọc. Không lãng phí sức đọc vào những quyển sách không thật sự cần thiết.

  -  Đọc sách phải đọc kĩ và hiểu sâu, do đó phải chọn lọc sách để đọc.

   - Bên cạnh đọc sâu cùng cần đọc rộng, do đó phải chủ động lựa chọn những sách đọc cần thiết.

4. Hãy viết đoạn văn tổng hợp những điều đã phân tích trong bài Bàn về đọc sách.

   Như thế, muốn đọc sách cho có hiệu quả thiết thực, chúng ta ngoài việc lựa chọn những sách quan trọng để đọc sâu đọc kĩ, còn phải chú trọng đến một số sách nhằm đọc rộng hỗ trợ cần thiệt cho việc nghiên cứu sâu.