Đăng ký

Hướng dẫn soạn bài Từ và cấu tạo của từ tiếng việt

182 từ Soạn bài

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

Tiếng

Thần

dạy

dân

cách

trồng

trọt

chăn

nuôi

ăn

Từ

Thần

dạy

dân

cách

trồng trọt

chăn nuôi

ăn ở

                             

Kiểu cấu tạo từ

Các từ cụ thể

Từ đơn

Từ, đấy, nước, ta, chăm, nghề, và,có, tục, ngày, Tết, làm

Từ phức

Từ ghép

chăn nuôi, bánh chưng, bánh giầy

Từ láy

trồng trọt

II. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG

Nêu cách chế biến bánh

(bánh) rán, nướng, nhúng, tráng, ...

Nêu tên chất liệu của bánh

(bánh) nếp, tẻ, tôm, khoai, ...

Nêu tính chất của bánh

(bánh) dẻo, xốp, ...

Nêu hình dáng của bánh

(bánh) gối, gai, ...