Đăng ký

Soạn bài Từ đồng âm- Soạn văn lớp 7

758 từ Soạn bài

   THẾ NÀO LÀ TỪ ĐỒNG ÂM?

   Gợi ý trả lời câu hỏi

   a) Giải thích nghĩa của từ lồng:

   - Câu 1: lồng: hăng lên chạy càn nhảy càn

   - Câu 2: lồng: đồ đan bằng tre bằng nứa thường dùng để nhốt chim hay gà.

   b) Các từ lồng trên nghĩa khác xa nhau không liên quan gì với nhau.

   Ghi nhớ:

   Từ đồng âm là những từ giống nhau về âm thanh nhưng nghĩa khác xa nhau, không liên quan gì với nhau.

   II. SỬ DỤNG TỪ ĐỒNG ÂM

   Gợi ý trả lời câu hỏi

   1. Nhờ ngữ cảnh mà ta phân biệt được nghĩa của các từ lồng trong hai câu trên.

   2. Câu “Đem cá về kho” nếu tách khỏi ngữ cảnh có thể hiểu theo hai nghĩa:

   a) Kho với nghĩa hoạt động, một cách chế biến thức ăn.

   b) Kho với nghĩa là cái kho (để chứa cá)

   Để câu trở thành đơn nghĩa, người viết có thể thêm vào một vài từ

    Ví dụ:

   a) Đem cá về mà kho. (Kho chỉ có thể hiểu là hoạt động).

   b) Đem cá về để nhập kho. (Kho chỉ có thể hiểu là chỗ chứa).

   3. Để tránh những hiểu lầm do hiện tượng đồng âm gây ra, cần phải chú ý đầy đủ đến ngữ cảnh khi giao tiếp.

   Ghi nhớ:

Trong giao tiếp, phải chú ý đầy đủ đến ngữ cảnh để tránh hiểu sai nghĩa của từ hoặc dùng từ với nghĩa nước đôi do hiện tượng đồng âm.

   III.LUYỆN TẬP

   1. Tìm từ đồng âm

 thu1:       mùa thu

sang1:

sang trọng

thu2:

thu tiền

sang2:

sang đò

cao1:.

cao thấp

nam1:

nam nhI

cao2:

cao hổ côt

nam2:

hướng Nam

 ba1:

số ba

nam3:

Nam ai

ba2:

ba má

sức1:

sức mạnh

ba3:

ba tiêu

sức2:

phục sức

ba4:

thu ba, dư ba...

nhè1:

khóc nhè

tranh1:

cỏ tranh

nhè2:

nhè nhẹ

tranh2:

tranh lụa

tuốt1

tuốt gươm

tranh3:

tranh giành

tuốt2:

tuốt tuột

tranh 4:

đàn tranh

 

 

 

3. Đặt câu

- Hai anh em ngồi vào bàn bàn bạc mãi mới ra vấn đề.

- Con sâu lẩn sâu vào bụi rậm.

- Năm nay, năm anh em đều làm ăn khá giả cả.

    4. Anh chàng trong câu chuyện đã sử dụng biện pháp dùng từ đồng âm để không trả lại cái vạc cho người hàng xóm. (vạc, đồng).

   Nếu là viên quan xử kiện, em đặt lại hoàn cảnh giao tiếp ban đầu của anh chàng và người hàng xóm: mượn vạc để làm gì?

shoppe