Đăng ký

Hướng dẫn soạn bài Lập kế hoạch cá nhân

1,094 từ Soạn bài

LẬP KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

I. Sự cần thiết của việc lập kế hoạch cá nhân.

– Kế hoạch cá nhân là việc trình bày nội dung và phân bố hoạt động thời gian để hoàn thành tốt công việc của cá nhân.
– Lập kế hoạch cá nhân ta cần hình dung trước các công việc cần làm, phân bố thời gian hợp lý để hoàn thành tốt các công việc, bỏ sót các công việc cần làm.
– Biết cách và có thói quen lập kế hoạch cá nhân là một thói quen tốt.

II. Cách lập kế hoạch cá nhân.

Khi lập kế hoạch cá nhân cần trình bày nội dung trong kế hoạch đó, nó được sắp xếp theo một trình tự hợp lý.
Tổ chức vấn đề theo một thứ tự ưu tiên việc quan trọng cần giải quyết trước tiên thứ 2 là cần trình bày một cách khoa học và hợp lý.
Nội dung của kế hoạch gồm có 2 phần chính: Phần 1 nêu họ và tên, nơi làm việc học tập của người viết.
Phần 2 nêu nội dung công việc cần làm, thời gian địa điểm dự kiến và kết quả đạt được.
Lời văn cần ngắn gọn, cần thiết có thể kẻ bảng.

 

 

III. Luyện tập:

1. Văn bản dưới đây không phải là một kế hoạch cá nhân, đây là một thời gian biểu, bởi không có công việc được trình bày một cách hợp lý, nó được sắp xếp theo một trình tự và cần có một có kế hoạch cụ thể và phù hợp với yêu cầu đó.

Kế hoạch cá nhân được trình bày một cách hợp lý, nó được trình bày một cách hiệu quả và cụ thể và cũng được trình gồm 2 phần và có hai phần cụ thể.


2. Bảng kế hoạch của Đại hội Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh: Bản kế hoạc đó còn quá sơ sài, sẽ có thể trao đổi để hoàn thiện kế hoạch bản thân:

– Kế hoạch đó được trình bày quá sơ sài cần trình bày thêm như sau:
Cần có hai phần chính đó là phần 1 họ và tên, địa điểm học tập, nơi công tác…
Phần 2 cần trình nội dung công việc một cách chi tiết, cần cụ thể lại những kế hoạch cá nhân một cách hoàn chỉnh hơn, những nội dung công việc cần có thể chi tiết hơn ví dụ như viết dự thảo báo cáo, và dự kiến nội dung và cách thức tiến hành đại hội, ở đây họ được trình bày một cách chi tiết và hoàn chỉnh hơn.
Trình bày những vấn đề được hoàn thành có một cách cụ thể, nội dung dự kiến cần trình bày chi tiết và có thể lên kế hoạch chi tiết hơn.
Trước khi trình bày nội dung đó thì cần xin ý kiến của Đoàn trường và ý kiến của cô giáo chủ nhiệm, sau đó tổ chức họp Ban chấp hành Chi đoàn mở rộng để phân công chuẩn bị đại hội.
Thời gian hàn thành sẽ trước đại hội.

 

 

3. Kế hoạch của bạn trong lớp muốn đi tham gia khóa học đào tạo tin học như sau:

Họ và tên, học sinh lớp, nơi công tác …
Lên kế hoạch để sắp xếp thời gian học tập hợp lý, vừa không ảnh hưởng tới chương trình chính trong khóa.
Cần có chi phí và sắp xếp hợp lý để có thể thuê thêm máy tính rèn luyện thêm.
Trong bảng kê hoạch cũng cần trình bày những ý sau:
Nội Dung của kế hoạch, yêu cầu của công việc, cách thức thực hiện, thời gian hoàn thành tốt công việc. Những điều đó đều ảnh hưởng tới nội dung và cách thức thực hiện công việc theo một trình tự quan trọng của vấn đề.
Bản kế hoạch cần phải viết đầy dủ và trình bày một cách khoa học cần đầy đủ 2 phần là lý lịch và những nội dung chính được trình bày trong vấn đề đó, cần phải hoàn thành và có những kế hoạch phù hợp như thế mới có thể hoàn thành tốt công việc