Đăng ký

Soạn bài Ếch ngồi đáy giếng- Soạn văn lớp 6

759 từ Soạn bài

Câu 1: Đọc truyện Ếch ngồi đáy giếng và cho biết: Vì sao ếch tưởng bầu trời trên đầu chỉ bé bằng cái vung và nó thì oai phong như một vị chúa tể?

  Ếch tưởng bầu trời trên đầu chỉ bé bằng cái vung vì nó chỉ luôn thu mình ngồi dưới đáy giếng sâu. Từ dưới đáy giếng nhìn lên nó chỉ thấy một khoanh nhỏ bầu trời vừa bằng cái miệng giếng nên nó tưởng bầu trời chỉ có thế, chỉ nhỏ như thế.

   Nó ngỡ mình là một chủa tể vì dưới đáy giếng xung quanh nó chỉ có vài con vật nhỏ bé hơn nó như nhái, cua và ốc.

   Câu 2: Do đâu ếch bị con trâu đi qua dẫm bẹp?

    Nó bị trâu đi qua giẫm bẹp cũng vì những nhận thức sai lầm như đã nói trên. Nó vẫn cứ nghĩ rằng nó là lớn hơn cả. Nó không  biết rằng bầu trời thì mênh mông vô tận và ngoài nó ra còn hàng vạn, hàng triệu con vật to lớn hơn nó gấp nhiều lần. Cứ nhâng nháo, kiêu ngạo và chủ quan như vậy nên nó đã bị trâu giẫm bẹp.

   Câu 3: Truyện ngụ ngôn Ếch ngồi đáy giếng nhằm nêu lên bài học gì? ý nghĩa của bài học?

   Truyện muôn nêu lên một bài học về cuộc sống: không được kiêu căng, ngạo mạn, chủ quan cho mình là lớn lao và hiểu biết nhiều hơn cả. Mọi sự kiêu căng ngạo mạn, chủ quan đều dẫn tới sự thất bại thảm hại.

   Ý nghĩa của bài học này là: phải khiêm tốn tự biết mình, biết sự cạn hẹp và yếu kém của mình để luôn học hỏi mở rộng thêm tầm mắt và trí tuệ

    LUYỆN TẬP

   1. Cần gạch dưới hai câu văn sau quan trọng nhất trong bài:

  • Ếch cứ tường bầu trời trên đầu chỉ bé bàng chiếc vung và nó thì oai như một vị chúa tế.
  • Nó nhâng nháo đưa cặp mắt nhìn lên bầu trời, chả thèm để ý đến quanh nên đã bị một con trâu đi qua giẫm bẹp.

   2. Một người chỉ ru rú ở góc nhà nhưng mở miệng ra là ba hoa về chuyện trên trời, dưới biển, rừng đông, biển tây. Đó cũng là một kiểu "ếch ngồi đáy giếng".