Đăng ký

Đóng vai Ếch Nhỏ, em hãy kể cho Dế Mèn nghe truyện ngụ ngôn Ếch ngồi đáy giếng

643 từ

Đóng vai Ếch Nhỏ, em hãy kể cho Dế Mèn nghe truyện ngụ ngôn Ếch ngồi đáy giếng.

A. Hướng dẫn làm bài
- Đề bài yêu cầu kể lại truyện ngụ ngôn Ếch ngồi đáy giếng trong một hoàn cảnh cụ thể mang tính tưởng tượng hư cấu: Trong lớp học Bờ Ao của thầy Bồ Nông, Ếch Nhỏ là học sinh chăm chỉ nhất, rất hay hỏi thêm bài thầy giáo sau giờ học; Dế Mèn hỏi tại sao Ếch Nhỏ lại ham học hỏi đến vậy. Ếch Nhỏ đã kể câu chuyện này thay cho câu trả lời.

- Kể chuyên dựa vào truyện ngụ ngôn Ếch ngồi đáy giếng và thực tế đời sống một số loài động vật có nhắc đến ở đề bài.
- Truyện được kể bằng ngôi thứ nhất - nhân vật Ếch Nhỏ kể chuyện xưng “tôi”, “mình” hoặc “tớ”. Khi kể chuyên, cần lưu ý đến yếu tố tưởng tượng: những suy nghĩ của nhân vật Ếch Nhỏ, mối quan hệ giữa nhân vật kể chuyện với các nhân vật trong truyện (từ đó có cách gọi, xưng hô phù hợp),...
- Bài làm cần đủ những ý chính sau:
Mở bài:
+ Giới thiệu mối quan hệ giữa Ếch Nhỏ với nhân vật trong truyện (nhân vật Ếch - một người họ hàng, một người bạn của gia đình...).
+ Giới thiệu chuyện sắp kể: phải trả giá cho sự thiếu hiểu biết, kiêu căng.

Thân bài:
+ Hoàn cảnh sống của ếch: trong một cái giếng chật hẹp, các sinh vật xung quanh đều nhỏ bé.
+ Thái độ sống của ếch: kiêu căng, cho mình là nhất.
+ Sư thay đổi đột ngột của điều kiện sống: mưa to, nước dâng ngập giếng, ếch theo nước lên bờ.
+ Thái độ của ếch: vẫn giương giương tự đắc, coi thường mọi thứ xung quanh, nghênh ngang đi trên đường.
+ Hậu quả: ếch bị trâu giẫm bẹp.
Kết bài:
+ Bài học mà Ếch Nhỏ rút ra cho mình:
- Sống khiêm nhường.
- Ham học hỏi để hiểu biết đầy đủ về thế giới xung quanh.
+ Những suy nghĩ của Dế Mèn.

shoppe