​​Giải câu 2 Trang 170 - Sách giáo khoa Vật lí 10

Hướng dẫn giải

     Theo định nghĩa khí lí tưởng, các phân tử chỉ tương tác với nhau khi va chạm \(\Rightarrow\) khí lí tưởng không có thế năng, chỉ có động năng phụ thuộc vào nhiệt độ của vật \(\Rightarrow\)nội năng U chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ T.

     U = f(T).

Có thể bạn quan tâm