​​Giải câu 2 Trang 170 - Sách giáo khoa Vật lí 10

Hướng dẫn giải

     Theo định nghĩa khí lí tưởng, các phân tử chỉ tương tác với nhau khi va chạm \(\Rightarrow\) khí lí tưởng không có thế năng, chỉ có động năng phụ thuộc vào nhiệt độ của vật \(\Rightarrow\)nội năng U chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ T.

     U = f(T).

Tags động năng thế năng tương tác nhiệt độ khí lí tưởng không phụ thuộc phân tử định nghĩa va chạm

Có thể bạn quan tâm