Đăng ký

Em hãy lập niên biểu các giai đoạn phát triển lịch sử của Ấn Độ.

Đề bài

Em hãy lập niên biểu các giai đoạn phát triển lịch sử của Ấn Độ.

Hướng dẫn giải

dựa vào kiến thức cả bài để trả lời.

Lời giải chi tiết

*Niên biểu các giai đoạn phát triển lịch sử của Ấn Độ

Thời gian

Nội dung

Khoảng 2500 năm TCN

Xuất hiện những thành thị của người Ấn dọc theo hai bờ của sông Ấn.

Khoảng 1500 năm TCN - thế kỉ III TCN

Một số thành thị khác cũng được hình thành trên lưu vực sông Hằng ở miền Đông Bắc Ấn. Nhà nước Ma-ga-đa tồn tại và phát triển.

Thế kỉ III TCN - đầu thế kỉ IV

Tình trạng phân tán, loạn lạc

Đầu thế kỉ IV - đầu thế kỉ VI

Thời kì Vương triều Gúp-ta

Thế kỉ XII - XVI

Thời kì Vương triều Hồi giáo Đê-li

Thế kỉ XVI - giữa thế kỉ XIX

Thời kì Vương triều Mô-gôn

Thời gian

Nội dung

Khoảng 2500 năm TCN

Xuất hiện những thành thị của người Ấn dọc theo hai bờ của sông Ấn.

Khoảng 1500 năm TCN - thế kỉ III TCN

Một số thành thị khác cũng được hình thành trên lưu vực sông Hằng ở miền Đông Bắc Ấn. Nhà nước Ma-ga-đa tồn tại và phát triển.

Thế kỉ III TCN - đầu thế kỉ IV

Tình trạng phân tán, loạn lạc

Đầu thế kỉ IV - đầu thế kỉ VI

Thời kì Vương triều Gúp-ta

Thế kỉ XII - XVI

Thời kì Vương triều Hồi giáo Đê-li

Thế kỉ XVI - giữa thế kỉ XIX

Thời kì Vương triều Mô-gôn

shoppe