Đăng ký

Công thức tính diện tích và thể tích hình xuyến

   

+) Diện tích hình xuyến đươc tính như sau:

           \(A=\pi^2(R^2-r^2)=4 \pi^2 ba\)

+)Thể tích hình xuyến được tính như sau:

          \(V=\dfrac{1}{4} \pi^2 (R+r)(R-r)^2=2 \pi^2 b^2 a\)

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào