Đăng ký

Công thức tính diện tích và thể tích hình trụ tròn

    

+) Diện tích thân trụ tròn được tính theo công thức sau:

               \(A=2\pi rh\)

+) Thể tích hình trụ tròn được tính theo công thức sau:

              \(V=\pi r^2 h\)

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào