Đăng ký

Công thức tính diện tích và thể tích hình quạt cầu

   

+) Thể tích hình quạt cầu được tính như sau:

            \(V=\dfrac{2}{3} \pi R^2 h\)

+) Diện tích hình quạt cầu được tính như sau:

            \(A=\pi R(r+2h)\)

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào