Đăng ký

Công thức tính diện tích và thể tích hình lăng trụ chữ nhật

    

+) Diện tích bề mặt hình lăng trụ chữ nhật được tính theo công thức sau:

                 \(A=2(lw+wh+hl)\)

+) Thể tích hình lăng trụ chữ nhật được tính theo công thức sau:

                 \(V=lwh\)

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào