Đăng ký

Công thức tính diện tích và thể tích hình đới cầu

    

+) Thể tích hình đới cầu được tính như sau:

              \(V=\dfrac{1}{6} \pi h^3+\dfrac{1}{2} \pi (r_1^2+r_2^2)h\)

+) Diện tích hình đới cầu được tính như sau:

              \(A=2 \pi Rh\)

 

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào